Du kan her læse alt det du har brug for at vide om overvågning med IP-kameraer. Hvilke typer der findes, hvordan man bruger dem og hvad man skal være opmærksom på ved valg af en løsning.

Generelt

Hvad er et overvågningskamera?
Et overvågningskamera anvendes til at videoovervåge et område. Overvågningskameraer findes i flere forskellige udgaver, som er beskrevet nedenfor.
CCTV
CCTV står for Close-Circuit TeleVision og er den oprindelige form for overvågningskameraer, og det som findes I mange forretninger og kontorer i dag. En CCTV-løsning består af en omgang kameraer som er forbundet med en optager som står på samme lokalitet.

Optageren kan være en videobåndsoptager eller en harddisk som optager. Løsningen er typisk forbundet med kabler (typisk coax-kabler - antennekabler) mellem kameraerne og optageren, der er dog også kommet trådløse kameraer på markedet, som kan sende fra kameraet til optageren.

En CCTV-løsning kan som hovedregel ikke tilgås udefra, det vil altså sige at man skal afspille optagelserne direkte fra optageren mens man er på adressen.

Webcam
Et webcam er kendt fra ens hjemmecomputer.

Webcam forbindes med computeren og kræver at ens computer står tændt for at virke samtidig med at man skal have et program kørende fast på computeren som anvender kameraet.

IP kamera
IP står for Internet Protokol.

Et IP-kamera er at sammenligne med CCTV, dog med den forskel at et IP-kamera anvender ens netværk til at overføre billeder gennem, modsat CCTV som kræver et lukket kredsløb. Fordelen ved at anvende det allerede eksisterende netværk er at det undgår at skulle opsætte nyt udstyr, da man som hoved regel allerede har opsat et netværk.

Fordi man anvender netværk til kameraet kan man også tilgå kameraet fra internettet. Dette gør et IP-kamera langt mere fleksibelt, da man på denne måde kan overvåge kameraet fra en anden lokalitet eller med sin mobiltelefon.

Endeligt kan IP-kameraer som hovedregel tilbyde højere opløsning, med som følge bedre billede.

Hvordan virker et IP-kamera?
Hvordan virker et overvågningskamera?
<p>CCTV står for Close-Circuit TeleVision og er den oprindelige form for overvågningskameraer, og det som findes I mange forretninger og kontorer I dag. En CCTV-løsning består af en omgang kameraer som er forbundet med en optager som står på samme lokalitet. Optageren kan være en videobåndsoptager eller en harddisk som optager. Løsningen er typisk forbundet med kabler mellem kameraerne og optageren, der er dog også kommet trådløse kameraer på markedet, som kan sende fra kameraet til optageren. En CCTV-løsning kan som hovedregel ikke tilgås udefra, det vil altså sige at man skal afspille optagelserne direkte fra optageren mens man er på adressen.</p> <p>Et webcam er kendt fra ens hjemmecomputer. Webcam forbindes med computeren og kræver at ens computer står tændt for at virke samtidig med at man skal have et program kørende fast på computeren som anvender kameraet.</p> <p>IP står for Internet Protokol. Et IP-kamera er at sammenligne med CCTV, dog med den forskel at et IP-kamera anvender ens netværk til at overføre billeder gennem, modsat CCTV som kræver et lukket kredsløb. Fordelen ved at anvende det allerede eksisterende netværk er at det undgår at skulle opsætte nyt udstyr, da man som hoved regel allerede har opsat et netværk.</p> <p>Fordi man anvender netværk til kameraet kan man også tilgå kameraet fra internettet (hvis man åbner for det). Dette gør et IP-kamera langt mere fleksibelt, da man på denne måde kan overvåge kameraet fra en anden adresse eller med sin mobiltelefon.</p> <p>Endeligt kan IP-kameraer som hovedregel tilbyde højere opløsning, med som følge bedre billede.</p> <p>Alle de kameraer vi tilbyder er IP-kameraer.</p>
Kvalitet kontra pris
Kvalitet kontra pris

Hvordan anvendes et IP-kamera?

Valg af kamera

Linse og billedesensor

Valg af linse

Linsen på et kamera bestemmer hvor stort det kameraet filmer bliver.

Linsestørrelse angives i millimeter (mm), jo større linsen er i mm, jo mere forstørres billedet.

Hvis man vælger en linse som er for lille kan man risikere at det man ønsker at overvåge bliver for småt til at man kan genkende noget, modsat hvis linsen er for stor kan man risikere at det man overvåger bliver for stort at se på, og kommer til at fylde mere i billedet end ønsket.

En linse på omkring 4 mm viser typisk et billede i samme størrelse som vores øje ser.

Linser på kameraer som skal anvendes indendørs er som standard max. på 6 mm, men linser til udendørs overvågning kan være alle størrelser, efter hvad de skal anvendes til.

Man bør altid overveje hvad det primære overvågningsområde som kameraet skal se er. Har man eksempelvis en indkørsel på 30 meters længde, skal man vurdere om man vil mene at det primære overvågningsområde er når man kommer indenfor 15 meter fra huset osv. Vælger man en linse som passer til 15 meter, vil personer/genstande som er 30 meter være små i overvågningsbilledet og samtidig vil genstande som er meget tæt på blive store (måske for store) i billedet.

En typisk overvågning af en hoveddør vil normalt være med en linse mellem 2,8 - 4 mm, mens en overvågning af en indkørsel op til 15-20 meter vil være med en linse omkring 6 mm og en indkørsel eller område op til 30 meter vil være en linse omkring 12 mm.

Flere af vores kameramodeller har indbygget en såkaldt variofokal linse, dette er en linse som kan reguleres så man kan stille linsestørrelse til den afstand man har behov for, en typisk varifokal linse har et linseinterval mellem 2,8 - 12 mm eller 6 -22 mm.

Det er på alle vores produkter angivet hvilke afstande de passer bedst til.

Valg af billedesensor
Billedesensor

Regler

Hvad siger loven?
Når man foretager videoovervågning er reglerne for dette reguleret af flere forskellige love, man skal være opmærksom på:  
Grundlæggende siger reglerne at man kun må filme/optage på egen privat ejendom, man må altså ikke filme ud over offentlig vej eller hvis ens ejendom benyttes til almindelig adgang, såsom arbejdspladser. Man må desuden ikke offentliggøre billeder/video som er optaget.

Lov om TV-overvågning

Lovens $1 indeholder forbud mod, at private foretager overvågning af gade, vej samt andre områder som benyttes til almindelig færdsel. Lovens $3 bestemmer at private som foretager overvågning af lokaler/områder hvor der er almindelig adgang skal skilte samt informere de personer som færdes på området.

Persondataloven

Persondataloven omhandler reglerne for hvad man må gøre med de optagelser som foretages af overvågningen, samt til hvem disse data må videregives, reglerne siger at videregivelse kun må finde sted hvis:
  • - Oplysningerne skal bruges i kriminalopklarende øjemed
  • - Videregivelse følger af lov
  • - Den filmede har givet tilladelse
Der kan læses mere om reglerne for overvågning på Datatilsynets hjemmeside