Ved brug af SalvumCam accepterer du følgende betingelse for brug af websitet:
Persondatapolitik

Kundedata

Salvum behandler alle kundeoplysninger/data fortroligt og de bliver på ingen måde videregivet til tredjepart. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger udelukkende med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger såsom navn, adresse, tlf. nr., e-mail adresse, CVR nr. via vores website, sikrer vi at det altid sker ved dit udtrykkelige samtykke. Således er du informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.  

Oplysningspligt

Som kunde hos Salvum kan du altid få en kopi af din ordrebekræftelse. Henvend dig blot på salg@salvum.dk eller på telefon 31 72 66 00.  

Log

Salvum anvender logstatistik med det formål at forbedre brugervenligheden på vores website.

Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren, ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personfølsomme oplysninger i en cookie, men derimod oplysninger om brugerens adfærd på et website. F.eks. et indtastet navn i forbindelse med login osv. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra. Salvum anvender cookies med det formål, at optimere websitet og dets funktion. Det højner brugervenligheden, idet sitet selv husker hvilke varer der tidligere har været bestilt, samt dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Salvum er ansvarlig for alle data på salvumcam.com.

Opbevaring af registrerede oplysninger

Personoplysningerne registreres hos Salvum og opbevares i 5 år, jf. bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger videregives ikke til tredjepart. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysninger transmitteres ikke krypteret, ligesom de heller ikke opbevares krypteret.

Varemærker

SalvumCam er et registeret varemærke. Produkt- og virksomhedsnavne på vores website kan være registrerede varemærker og beskyttede firmanavne. Disse anvendes kun til identifikation af produkter.

Download/Kopiering

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er ikke tilladt.
Betingelser for brug af SalvumCam

Betingelser for brug af SalvumCam

Som bruger af dette website, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og dit kodeord gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme under login til din konto. Salvum forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold, eller annullere ordrer uden varsel. Samtlige oplysninger på vores hjemmeside er alene at anse som opfordringer til at gøre tilbud. Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en ordrebekræftigelse på e-mail, hvoraf det fremgår, hvilket produkter du har bestilt. Du skal være opmærksom på, at stemmer oplysningerne på ordrebekræftelsen ikke overens med det bestilte, skal du straks kontakte Salvum på e-mail med oplysning fejlen. Dette skal ligeledes gøres såfremt du har foretaget en bestilling som du fortryder. Ordrebekræftelsen indeholder oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.

Elektronisk kommunikation

Ved at acceptere disse betingelser i forbindelse med at du opretter en brugerkonto hos Salvum, samtykker du til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på dette website.

Rettigheder til dette website

Alle navne, logoer og varemærker på dette website tilhører Salvum ApS eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Salvum. Alt indhold på dette website, så som tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audio materiale, digital downloads, data og software tilhører Salvum og er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og anden lovgivning.

Kopiering, spredning og downloading

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentliggørelse af dette website eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på dette website eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. Salvum giver begrænset licens til at bruge dette website til personlige formål, og ikke til downloading (udover almindelige cache-funktioner), anden digital kopiering eller ændringer af dette site, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Salvum. Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette website eller dets indhold, herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser, afledt brug af dette website eller dets indhold, downloading eller kopiering af konto-informationer til fordel for andre websites og/eller enhver brug af data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlingsværktøjer. Dette website eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Salvum. Du må ikke anvende frame-teknikker til at skjule handelsmærker, logos eller anden ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra Salvum og vores partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Du må ikke anvende Salvums navn eller logoer uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Salvum. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af Salvum. Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til Salvums website så længe linket ikke afbilleder Salvum eller deres produkter/services på en falsk, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde. Det er ikke tilladt at bruge Salvums logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

Personoplysninger

Salvums behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Brugere kan kontakte Salvum, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret. Brugere har endvidere adgang til at gøre indsigelse mod indsamlingen af oplysningerne og mod den videre behandling.

Hvilke oplysninger indsamler Salvum?

Vi modtager og opbevarer enhver information du direkte afgiver på vores website eller anden måde. Du kan frit vælge, at udelade at oplyse mange af disse informationer, men det vil afskrive dig fra at udnytte mange af vores kundeservices. For at kunne fremsende bestilte varer skal vi som minimum have oplyst: Navn Gadenavn og nummer Postnummer og by Telefonnummer E-mail-adresse Vi modtager og opbevarer bestemte informationer hver gang du er i forbindelse med os. For eksempel bruger vi cookies, og vi modtager tekniske informationer når din webbrowser besøger Salvum. E-mail kommunikation Ved køb på Salvum accepterer du at vi sender e-mails til dig, såfremt der er opdateringer til de produkter du har købt. Såfremt du ikke ønsker at modtage denne information bedes du kontakte os. Beskyttelse af Salvum og andre Vi frigiver kontooplysninger og andre personinformationer, når vi finder det nødvendigt for at følge gældende lov eller for at beskytte rettigheder, ejendom, eller sikkerheden omkring Salvum, vore brugere eller andre, og vi udveksler informationer med andre selskaber, hvis nødvendigt for at imødegå svindel og bedrageri f.eks. i forbindelse med forsøg på svindel med kreditkort. Med din accept Ud over det ovenfor skitserede, vil du modtage information, såfremt dine oplysninger evt. skulle deles med tredjepart, og du vil have muligheden for at nægte dette. Hvor sikkert er mine oplysninger opbevaret? De oplysninger Salvum indsamler gemmes i en database, der beskyttes af flere niveauer af adgangskontroller og vagt-/alarmsystemer både fysisk og systemmæssigt i vores centrale datacenter. Online på websitet er dine persondata, herunder transaktionsdata, sikret med SSL kryptering, som er gældende standard for kryptering af denne type data og desuden anbefalet af Nets m. fl. Det er vigtigt, at du beskytter mod misbrug af dit brugernavn/kodeord og uautoriseret brug af din computer.

Hvilke informationer har jeg adgang til?

Salvum giver dig læseadgang til følgende informationer om dig, og i visse tilfælde mulighed for at ændre denne information. Listen vil være under forandring i takt med ændringer på vores website. Klik her for at gå til siden Min Konto

Hvilke muligheder har jeg?

Vi skal bruge et minimum af information, for at kunne sende varer til dig, og derfor skal du oprette en konto hos Salvum, hvis du ikke allerede har en konto ved ordreafslutning. Med en konto får du desuden adgang til rabatter, detaljeret ordrestatus, permanent varekurv, nyhedsbreve og andre fordele. Du kan til enhver tid tilføje/rette/slette informationerne på din Min Konto-side. Dog er vi forpligtet til at opbevare information om kunde- og ordretransaktioner i minimum 5 år i henhold til dansk lovgivning. Automatisk indsamlet information De oplysninger vi indsamler og analyserer, omfatter din:
 • IP-adresse
 • login
 • e-mail adresse
 • password
 • computer og forbindelsesinformation såsom browser type og version, operativ system og platform
 • indkøbshistorik
 • URL-adresserne til og fra vores website, herunder dato og klokkeslet, cookie nummer, og produkter du kiggede på eller søgte efter
Salvum er dataansvarlig for persondata, der indsamles på vores website.

Produktbeskrivelser

Salvum og vores partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Salvum kan ikke garantere at produktbeskrivelser eller andet indhold på dette website, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfri. Hvis et produkt tilbudt af Salvum ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand eller i henhold til gældende dansk lovgivning, når denne giver andre rettigheder.

Øvrige parter

Salvum vores samarbejdspartnere yder services eller sælger produkter på dette website. Hertil kommer, at vi kan linke til andres websites. Salvum er dog ikke ansvarlig for indeholdet på disse eksterne websites, og vi påtager os intet ansvar for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af de websites, der linkes til.

Ansvarsfraskrivelse

Med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler DETTE WEBSITE LEVERES AF SALVUM SOM DET ER. SALVUM APS KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTåET, FOR SÅ VIDT ANGÅR BRUGEN AF DETTE WEBSITE, ELLER INFORMATION, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER INDEHOLDT På DETTE WEBSITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE WEBSITE ER PÅ EGEN RISIKO. SALVUM ER UDEN ANSVAR SÅFREMT INFORMATIONER ÆNDRES ELLER FORVANSKES UNDER TRANSMISSIONEN ELLER SÅFREMT UVEDKOMMENDE FÅR ADGANG HERTIL. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER SALVUM ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT AFTALT. SALVUM KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEBSITE, DETS SERVERE, ELLER E-MAIL SENDT FRA SALVUM APS ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER. SALVUM KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR BRUGEN AF DETTE WEBSITE INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE OG AFLEDTE TAB HERUNDER TAB AF INDTÆGTER, DATA, DRIFTSFORSTYRRELSER OG/ELLER LIGNENDE TAB.
Handelsbetingelser på SalvumCam

Handelsbetingelser på Salvum

Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler indgået imellem dig som dansk kunde og Salvum. Du kan kun købe ydelser på http://www.salvumcam.com/, hvis du accepterer salgs- og leveringsbetingelserne på denne side. Ved ordreafgivelse har du altid adgang til at læse og acceptere disse betingelser, samt at udskrive betingelserne hvis du ønsker det. Du opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene indebærer for dig.

Indgåelse af aftaler

Ordre procedure

Afgivelse af en ordre forudsætter, at du oprettes som kunde i vores kunderegister. Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail med en ordrebekræftelse. Endelig aftale mellem dig og Salvum anses for indgået, når Salvum efter at have modtaget din ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Du kan altid følge din ordrestatus, ved at følge det link, der er angivet i din ordrebekræftelse, eller ved at gå ind på din medlemskonto via dit personlige brugernavn/kodeord. Du opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne kan være relevant i forbindelse med ombytning, udnyttelse af fortrydelsesret eller reklamation. Såfremt du ønsker en kopi af din ordrebekræftelse tilsendt, bedes du kontakte vores kundeservice på salg@salvum.dk. Alle kontrakter indgåes på dansk.

Faktura

Faktura fremsendes på e-mail samtidig med at varen fremsendes.

Priser og betaling

Priser

Alle opgivne priser er inkl. moms og udregnes i danske kroner. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Ved bestilling kan du se den samlede pris inklusiv moms, afgifter og evt. fragtomkostninger.

Betaling

Ordrer kan betales på følgende måder:
 • Kreditkort/Debetkort (MasterCard, Visa, Diners, American Express)
 • Dankort
 • Overførsel til konto
Salvum anvender en betalingsgateway fra Quickpay  til modtagelse af betalinger med Dankort og fra Yourpay til modtagelse af betalinger med kreditkort/debetkort. Alle kortdata sendes krypteret så dine oplysninger er sikrede. Hvis du betaler med betalingskort, trækkes beløbet først på din konto, når varen er afsendt.

Levering

Leveringssted

Levering sker udelukkende til adresser i Danmark. Vi leverer ikke til oversøiske og udenlandske modtageradresser (inkl. Grønland og Færøerne).

Leveringstid

Vi afsender normalt din vare samme dag som betaling er modtaget. Ordrer leveres som standard som postpakke via PostNord og kan følge i deres Track&Trace-systemer. Du modtager en e-mail med pakkens nummer, når vi afsender din ordre. Du vil altid få informationer om omkostninger til fragt for den enkelte ordre oplyst, inden du afgiver bestilling. Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Salvum snarest muligt kunden herom pr. e-mail.

Risiko

Alle produkter købt hos Salvum forbliver Salvums ejendom indtil leveringstidspunktet. Det betyder, at risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler Salvum indtil leveringstidspunktet. Dog har du risikoen for returforsendelser, med mindre der er tale om hændelig undergang i fortrydelsesperioden, indtil Salvum modtager varerne.

Fortrydelsesret

30-dages fortrydelsesret Ved køb af produkter hos Salvum er den intakte originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Varen skal returneres i væsentlig samme stand og mængde som du modtog den. Dette vil sige at et kamera må have været afprøvet, men ikke monteret, da dette kan give mærker i kamera, skruer og monteringsbeslag. Endvidere skal kameraet være nulstillet til fabriksstandard inden det returneres. De solgte produkter er som standard plomberet, så det ikke er muligt at åbne ind til produktets indvendige dele uden at bryde plomberingen, såfremt plomberingen er brudt er fortrydelsesretten bortfaldet. Såfremt der skal udskiftes monteringsbeslag eller kameraet skal nulstilles efter returnering, fradrages kr. 100,- fra det betalte beløb. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået det købte eller den første levering i hænde. Købet kan fortrydes ved at nægte modtagelse af varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen til Salvum. Udgifter til returnering indenfor fristen for fortrydelse afholdes af kunden.

Returnering

Hvis du skal returnere en vare beder vi dig kontakte vores kundeservice på salg@salvum.dk, med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer, som du ønsker at returnere. Ønsker du betalingen retur, vil beløbet som udgangspunkt automatisk blive ført tilbage på samme måde som du har betalt, dette vil sige hvis du har betalt med kort returneret til dit kort og har du betalt med kontooverførsel refunderes til din bankkonto. Såfremt der skal refunderes til din bankkonto skal vi skal bruge følgende oplysninger:
 • Bankens navn
 • Registreringsnummer (4 cifre)
 • Kontonummer (10 cifre)
Vi returnerer typisk beløbet til din konto 1-3 dage efter vi har modtaget varerne retur fra dig.

Reklamationsret, returnering mv.

To års reklamationsfrist på alle varer

Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du opdagede manglen, er altid rettidig. Har du ikke inden 2 år efter salgsgenstandens overgivelse til dig meddelt os, at du vil påberåbe dig en mangel, kan du ikke senere gøre den gældende, medmindre vi har påtaget os at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

Returnering

Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker efter følgende procedure: Vi beder dig kontakte vores kundeservice på salg@salvum.dk med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer på den vare, som du ønsker at returnere.

Reparation og omlevering

Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid. Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen. Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig. refunderer vi i stedet købesummen, inkl. dokumenterede udgifter til returnering. Ovennævnte bestemmelser optræder ikke i stedet for dine øvrige rettigheder efter Købeloven $78, herunder retten til at kræve forholdsmæssigt afslag. Returvarer bedes sendt til følgende adresse:
Salvum
Vinkelvej 1
4900 Nakskov

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning

Salvum kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til driftstab, avancetab, krav fra tredjemand og/eller beskadigelse af data, med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Produktansvar

Salvum er ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven. Du er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Salvum ApS, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

Force Majeure

Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Salvums kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Salvums forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan du opsige din aftale med Salvum, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage.

Andet

Forbehold for trykfejl mv.

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen.

Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Lovvalg

Dit køb hos Salvum er reguleret af dansk ret.