lkjkljkl

Når man foretager videoovervågning er reglerne for dette reguleret af flere forskellige love, man skal være opmærksom på:  
Grundlæggende siger reglerne at man kun må filme/optage på egen privat ejendom, man må altså ikke filme ud over offentlig vej eller hvis ens ejendom benyttes til almindelig adgang, såsom arbejdspladser. Man må desuden ikke offentliggøre billeder/video som er optaget.

Lov om TV-overvågning

Lovens $1 indeholder forbud mod, at private foretager overvågning af gade, vej samt andre områder som benyttes til almindelig færdsel. Lovens $3 bestemmer at private som foretager overvågning af lokaler/områder hvor der er almindelig adgang skal skilte samt informere de personer som færdes på området.

Persondataloven

Persondataloven omhandler reglerne for hvad man må gøre med de optagelser som foretages af overvågningen, samt til hvem disse data må videregives, reglerne siger at videregivelse kun må finde sted hvis:
  • - Oplysningerne skal bruges i kriminalopklarende øjemed
  • - Videregivelse følger af lov
  • - Den filmede har givet tilladelse
Der kan læses mere om reglerne for overvågning på Datatilsynets hjemmeside