Hvordan forbinder jeg en ekstern enhed med kameraet (alarm, højttaler, mikrofon)?

 

Visse kameramodeller er udstyret med ekstra ind- og udgange, som typisk ser således ud (de grønne stik):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse forbindelser kan anvendes til at forbinde kameraet med:

 1. Alarmudgang – når kameraet registrerer en alarm sendes et signal ud som kan videresendes til eks. en lydalarm
 2. Alarmindgang – når der registreres en alarm fra en ekstern enhed (eks. en ekstern sensor eller et alarmsystem)
 3. Lydudgang – Mulighed for at forbinde en højttaler til kameraet
 4. Lydindgang – Mulighed for at forbinde en mikrofon til kameraet

Det er afhængigt af den enkelte kameramodel, hvor mange af disse muligheder der understøttes.

Den typiske måde man forbinder disse ind- og udgange er forklaret nedenfor.


Forbindelse af lydindgang (mikrofon)

 

 

 

 

Indgangen markeret med 1 forbindes med lydsignalet mens indgangen markeret med 2 forbindes med jordsignal.


Forbindelse af lydudgang (højttaler)

 

 

 

 

Indgangen markeret med 3 forbindes med lydsignalet mens indgangen markeret med 2 forbindes med jordsignal.

Vær opmærksom på at lyd skal være slået til på kameraet for at funktionerne virker.


Forbindelse med alarmindgang

På stikket med to indgange forbindes alarmsignalet med forbindelse markeret med 1 mens indgang markeret med 2 på stikket med 3 indgange forbindes med jordsignal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forbindelse med alarmudgang

På stikket med to indgange forbindes alarmsignalet med forbindelse markeret med 2 mens indgang markeret med 2 på stikket med 3 indgange forbindes med jordsignal.

 

 


OBS

Der kan være forskel i de stik og markeringer de enkelte modeller anvender, i så fald bedes du kontakte os vedlagt et billede af forbindelserne på dit kamera.

 

Der vises ??????? i brugerplatformen

Hvis der vises ??????? i brugerplatformen samtidig med at der er valgt dansk som sprog, skyldes det at der er blevet installeret en brugerplatform som ikke indeholder det danske sprog.

For at rette dette skal man:

 • 1. Downloade sprogfilen Japanese.lang på denne link
 • 2. Lukke alle udgaver af Internet Explorer
 • 3. Kopiere Japanese.lang ind biblioteket som brugerplatformen er installeret i (er typisk placeret i biblioteket /Programmer/NetSurveillance/CMS) – den eksisterende udgave af Japanese.lang skal overskrives
 • 4. Starte kameraets brugerplatform op igen, hvorefter der vises danske sprog

Billedet fryser eller hopper flere sekunder i det som vises

Hvis du oplever at billedet fra dit kamera “fryser” eller hopper med flere sekunder mellem det som vises, skyldes det at det er fordi kameraet ikke kan “slippe af med” sine billeder.

Dette skyldes som regel at du har dårlig forbindelse ud til kameraet eller din router er overbelastet (hvis du har mange kameraet på netværket)

Hvis du har kameraet opsat med trådløst netværk, kan du prøve at gøre signalet bedre ved at flytte din placering af routeren eller kameraet.

Kan du ikke gøre signalet bedre, kan du ændre på kameraets afkodning af billedet (under Eksternt / System / Afkodning).

Du kan prøve med en indstilling i de forskellige felter som vist her:

Ved at sætte FPS (Frames Per Sekund) ned, dannes der færre enkeltbilleder i en video, og derved mindre data. Men til gengæld vil bevægelse i billede ikke være helt flydende. Det er meget normalt i overvågning at der anvendes billeder som “hopper lidt”.

Ved at sætte Bitrate type til CBR (Konstant Bit Rate) vil billedets kvalitet forblive konstant hele tiden, alternativet er VBR (Variabel Bit Rate), dette vil tilpasse billedets kvalitet til det øjeblikkelige miljø, hvorved datamængden med mellemrum kan stige til store mængder.

Ved at regulere på Bitrate (kb/s) kan billedekvaliteten reguleres, og derved datamængden som skal overføres på netværket.

Der kan læses mere om indstilling af afkodning her

Hvordan skifter jeg sprog på kameraet?

Dit kamera er som standard sat til dansk, ønsker du at ændre dette skal du rette to steder:

 1. På velkomstsiden i Internet Explorer, øverste højre hjørne
 2. Under Eksternt / System / Standard vælges

Kan jeg streame video på min hjemmeside?

Du kan streame på din hjemmeside ved hjælp af protokollen RTSP.

VLC har lavet en protokol som kan streame video.

Du indsætter følgende på en hjemmeside (virker kun i Internet Explorer):
< OBJECT classid=”clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921″ codebase=”https://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/0.9.2/win32/axvlc.cab” width=”320″ height=”240″ id=”vlc” events=”True” >
< param name=”Src” value=”rtsp://192.168.1.115:554/user=admin_password=_channel=1_stream=1.sdp?real_stream” >
< param name=”ShowDisplay” value=”True” / >
< param name=”AutoLoop” value=”False” / >
< param name=”AutoPlay” value=”True” / >
< /OBJECT >

Mellemrum før og efter < og > skal fjernes i koden. Du skal desuden tilpasse IP-adresse og bruger/kode til dit kamera.

Husk at du skal anvende en ekstern IP-adresse, og du skal have lavet portforward på IP-adressen og port 554 (eller den kode du har valgt), hvis streamingen skal kunne ses fra internettet.

Hvordan ser jeg mit kamera eller optager på min smartphone eller tablet?

Du kan fuldt ud styre dit kamera eller netværksoptager gennem en smartphone eller tablet.

Du kan anvende kamera/optager på både iPhone/iPad/Android.

Du skal starte med at hente programmet XMEye og installere det på din enhed.

For at tilføje kameraet/optageren skal du gøre følgende:

 • Starte XMEye, og vælge Local Login

XMEye opsætningsbillede

 • Vælge + for at tilføje et nyt kamera / optager til XMEye

XMEye opsætningsbillede

 • Vælg scanningsikonen i feltet Serial Number/IP/Domain

XMEye opsætningsbillede

 • Scan koden som er vist på kameraet/optagerens emballage med telefonen

XMEye opsætningsbillede

—————————————————————–

Er der ikke en scanningskode  til rådighed, kan der søges efter kameraet (telefonen skal være forbundet med samme lokalnetværk, som kameraet er).

For at søge vælges Search.

Den fundne enhed vælges.

—————————————————————–

 • Kameraet / optagerens ID-nummer vises nu på oversigten og du kan navngive kameraet i feltet Device Name, du afslutter ved at klikke på OK

XMEye opsætningsbillede

 • Kameraet / optageren vises nu på oversigten under Device List, og kameraet / optageren kan vælges og billedet ses

XMEye opsætningsbillede

Yderligere kameraer / optagere kan tilføjes på samme måde

Hvad er forskellen på optagelser med og uden infrarødt lys og farve?

GolBongs kameraer kan indstilles til selv at skifte mellem dag / nat indstilling eller fast stå på dag- eller natindstilling.

Med automatisk indstilling optager kameraet billeder i farve om dagen, og skifter over til sort / hvid samt slår infrarødt lyd til når det bliver nat.

Kameraet kan “se” længst i mørke ved at anvende den automatiske indstilling.

Nedenfor kan ses eksempler på, hvordan forskellen er på de forskelige indstillinger.

Nattebillede optaget i farve og
uden infrarødt lys
Nattebillede optaget i farve og
med infrarødt lyd
Nattebillede optaget i sort/hvid
og med infrarødt lys

Hvad er Frame Interval?

Når man anvender digitale videobilleder er disse komprimeret, da datamængden der skulle overføres ellers ville være alt for stor.

Komprimeringen foregår ved at der i det billedet der dannes alene sendes data afsted på de ting der ændrer sig i billedet, og altså ikke et komplet billede.

For at sikre at der ikke er fejl i det dannede billede sendes der desuden, med mellemrum, et komplet billede med alle data afsted, som så danner et helt billede.

Denne teknik kendes eks. fra Tour de France. Når man ser billeder fra de mobile motorcykelkameraer, her oplever man at hvis et billede begynder at “gå i stykker”, glider der pludselig en stribe ned over billedet, som herefter er et komplet perfekt billede.

Jo oftere der skal dannes et komplet billede, jo større datamængde skal der sendes afsted. Hvilket netop belaster ens netværk.

Frame interval kan stilles mellem 2 og 12. Værdien bestemmer hvor ofte billedet der dannes er komplet. Med en værdi på 2 er det hver andet billede der er komplet, mens en værdi på 12 er hver tolvte billede som er komplet.

Sammenholdt med FPS (antal billeder i sekundet), som eks. kan være 25, vil en værdi i Frame interval på 5 altså betyde at der i løbet af et sekund dannes 5 komplette billeder og 20 delvise billeder.

Jo færre komplette billeder der skal overføres, jo mindre belaster man sit netværks båndbredde.

En god standard indstilling er at vælge Frame interval værdien omkring 6, man kan så prøve at regulere den op/ned, efter hvordan ens netværk belastes.

Hvad er IR-CUT?

Når man anvender kameraer i både dagslys og med infrarødt lys (om natten), er der behov for at anvende 2 forskellige typer linser, en til hver slags lys.

Dette fungerede tidligere ved at man havde to forskellige linser siddende i et kamera, som skiftede automatisk rundt når det skiftede mellem dag / nat.

Nutidens kameraer har som regel kun en linse siddende. Dette er en linse til infrarødt lys. Hvis denne linse skulle filme i dagslys ville farverne blive forkerte at se på.

IRCUT er et filter som glider foran den infrarøde linse, når det er dagslys, som så omformer de forkerte farver til rigtige farver.

Man kan som regel høre at et IRCUT-filter slår til / fra ved at der lyder et lille klik fra kameraet, desuden giver billede et lille udslag, som normalt vil generere en alarm, fordi billedets udseende skifter.

 
Billede uden IRCUT Billede med IRCUT